خبر خبر

رشد 15 درصدي پرواز در فرودگاه‎هاي ايران در آبان96/ فرودگاه مشهد در جايگاه دوم رشد پروازها و جابجايي مسافران
در آبان 96 در مجموع 39 هزار و 209 نشست و برخاست در فرودگاه‎هاي تحت مالكيت شركت فرودگاه‎ها انجام شده كه نسبت به آبان سال گذشته 15 درصد افزايش نشان مي‎دهد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي اداره كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي، نشان ميدهد كه فرودگاههاي كشور در آبانماه 96رشد 15 درصدي نشست و برخاست را با انجام 39 هزار و 209 پرواز، رشد 12 درصدي ارسال و پذيرش بار و پست را با جابهجايي بیش از 43 ميليون و 500 هزار كيلوگرم و رشد 13 درصدي اعزام و پذيرش مسافر را با جابهجايي حدود چهار ميليون و 800 هزار نفر داشتهاند.

بر همين اساس در اين ماه، فرودگاه مهرآباد با 12 هزار و 246 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايي حدود يك ميليون و 469 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است.

فرودگاه مشهد با 6229 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود 882 هزار مسافر دومين فرودگاه پرترافيك كشور است.

فرودگاه امام خميني(ره) نيز با 5519 فروند نشست و برخاست و پذيرش نزدیک به  819 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد و از طرفي با ارسال و پذيرش بیش از 13 ميليون كيلوگرم بار رتبه نخست را در اين زمينه به خود اختصاص داده است.

سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي اين ماه 31 هزار و 424 فروند است كه طي آن بيش از سه ميليون و 700 هزار مسافر و بیش از 26ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاند.

با توجه به اينكه تمام پروازهاي فرودگاه مهرآباد داخلي است در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 5182 فروند نشست و برخاست، بيش از744 هزار اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بيش از پنج ميليون و 500 هزار كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2525 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بيش از 254 هزار مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به دو ميليون كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهاي خارجي آبان ماه در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 7785 فروند هواپيما است كه طي آن بيش از يك ميليون مسافر و بيش از 17 ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاند.

در اين بخش هم فرودگاه امام خميني (ره) با نشست و برخاست 5365 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از  818 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از 13 ميليون كيلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 1047 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 137 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از دو ميليون كيلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 431 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 53 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از 707 هزار كيلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

براي تماشاي تصاوير بيشتر اينجا كليك كنيد

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد