خبر خبر

رويكرد فعالانه و آموزش محور فرودگاه مشهد/ 4 دوره ي آموزشي جديد به ميزباني فرودگاه مشهد
برگزاري 4 دوره ي آموزشي در فرودگاه مشهد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛  فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد بعنوان يكي از 2 فرودگاه پايلوت ايران، در امر آموزش كاركنان فرودگاه هاي كشور پيشرو است. در همين راستا 4 دوره ي آموزشي جديد به ميزباني فرودگاه مشهد برگزار شده است.      

دوره ي آموزشي تخصصي زبان انگليسي ويژه ي هوانوردي (4) بمدت 32 ساعت از 25 تا 29 آذرماه براي 15 نفر از كارشناسان ادارات مراقبت پرواز فرودگاه هاي شيراز، تهران و مشهد. مدرس مهندس كمالان از فرودگاه سنندج.

دوره ي آموزشي تخصصي كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي ( امدادگري باليني)  به مدت 24 ساعت از 27 تا 29 آذرماه ويژه ي 21 نفر از كارشناسان ادارات آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما فرودگاه هاي بجنورد، بوشهر، بيرجند، زابل، سبزوار، يزد، شاهرود، شيراز،  طبس، گرگان، لارستان، اصفهان، اهواز، نوشهر، و مشهد در مركز وارسي پروازي اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي. مدرس دوره آقاي مظاهري از فرودگاه مهرآباد.

دوره ي آموزشي تخصصي  Template Manual به مدت 30 ساعت از تاريخ 2 تا 6 دي ماه 96 ويژه 25 نفر از كارشناسان ادارات مراقبت پرواز فرودگاه هاي بيرجند، كرمانشاه، تبريز، مهرآباد و مشهد در محل مركز وارسي پروازي اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي. مدرسين آقايان مهندس اميني و استادي از ستاد شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران.

و دوره ي آموزشي تخصصي انكس 14 به مدت 30 ساعت از تاريخ 2تا 6 دي ماه 96 ويژه 26 نفر از كارشناسات ادارات مهندسي الكترونيك اداره كل ارتباطات و ناوبري هوايي فرودگاه هاي ساري، بوشهر، سبزوار، همدان، مهرآباد، مشهد و ستاد. كه مدرس اين دوره ي آموزشي كاپيتان باقريان از خلبانان مركز وارسي پروازي آموزش فنون هوايي تهران است.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد