خبر خبر

اتمام پروژه ي اجراي اسلب هاي بتني محوطه آتش نشاني و هدايت زميني هواپيماي فرودگاه مشهد
تکميل اسلب هاي بتني محوطه ايمني زميني اداره کل فرودگاه هاي استان

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ پروژه ي تكميل و ساخت اسلب هاي بتني محوطه ي اداره ي آتش نشاني و هدايت زميني هواپيماي فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد ، با هدف تردد مطلوب، كاركرد دراز مدت و ايمني بيشتر ماشين آلات اين اداره در ورود به مناطق پروازي، در مدت زمان دوماه كاري با ساخت 32 اسلب بتني در مساحت 650 متر مربع به انجام رسيد.

لازم به ذكر است براي اجراي اين پروژه مبلغ 3 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه شده است.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد