خبر خبر

اجراي مپلكسين نما و بهسازي ورودي اصلي پاويون فرودگاه مشهد
اتمام پروژه ي بهسازي ورودي اصلي و مپلكسين نماي پاويون

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ اداره ي ساختمان فرودگاه مشهد با هدف زيباسازي و بهسازي، عمليات اجراي مپلكسين ( نوعي پوشش كنيتكسي ) نماي ساختمان، و همچنين بهسازي ورودي اصلي پاويون اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي را به تمام رسانده است.

گفتني است اين پروژه در مدت يك ماه كاري و با اعتبار 1 ميليارد ريال انجام شده است.

ا/غ.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد