خبر خبر

بازديد معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از پروژه هاي عمراني فرودگاه مشهد
دکتر باقريان از پروژه هاي عمراني فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد بازديد بعمل آورد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ دكتر باقريان معاون عمليات فرودگاهي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از پروژه هاي عمراني فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد بازديد كرد.

دكتر باقريان ضمن قدرداني از مديران فرودگاه مشهد بجهت اقدامات صورت گرفته در ساماندهي پروژه هاي عمراني، از پاركينگ طبقاتي، مسير دسترسي بلوار جنوبي، مجموعه ي فرهنگي ورزشي و ساختمان هاي پليس و سپاه بازديد بعمل اورد و از تخصيص اعتبارات مورد نياز براي تسريع در روند اجراي اين پروژه هاي عمراني خبر داد.

معاونين و جمعي از روساي ادارت اداره كل فرودگاه هاي استان در اين بازديد حضور داشتند.

براي تماشاي تصاوير بيشتر اينجا كليك كنيد

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد