خبر خبر

2 دوره ي آموزشي به ميزباني فرودگاه مشهد
دوره هاي آموزشي هواشناسي 1 و پايه بدو ورودي مقدماتي2 در فرودگاه مشهد در حال برگزاري است

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ 2 دوره ي آموزشي جديد در فرودگاه مشهد در حال برگزاري است.

دوره ي آموزشي هواشناسي 1 بمدت 30 ساعت ازتاريخ 23 تا 27 دي ماه ويژه 11 نفر از كارشناسان ادارات مراقبت پرواز فرودگاه هاي رامسر، اصفهان، شهركرد، امام خميني ره و مشهد در حال برگزاري است. استاد اين دوره ي آموزشي مهندس حاتمي مهند از اداره كل ترافيك هوايي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مي باشد.

همچنين دوره ي آموزشي پايه بدو ورود مقدماتي 2 به مدت 119 ساعت از تاريخ 23 ديماه تا 13 بهمن 96 ويژه 17 نفر از كارشناسان ادارات مخابرات و فناوري اطلاعات فرودگاه هاي كرمانشاه، آبادان، يزد، تبريز، شاهرود، بندرعباس، سمنان، امام خميني ره و مشهد  در حال برگزاري است كه اساتيد دوره آقايان جمالي، پاكدل، و نوشين از ستاد شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران هستند.

گفتني است در پايان اين دوره هاي آموزشي به شركت كنندگان مدرك مرتبط اعطا مي شود.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد