خبر خبر

آغاز اجراي پروژه بازسازي محاوط مقابل ترمينال داخلي فرودگاه مشهد
فاز اول پروژه ي محوطه سازي مقابل ترمينال داخلي فرودگاه مشهد در دستور کار قرار گرفت

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ مديركل فرودگاه هاي استان از آغاز اجراي پروژه بازسازي محاوط مقابل ترمينال داخلي فرودگاه مشهد خبر داد.

محمد باقر قاسم زاده در تشريح اين پروژه  گفت: اين طرح در 3 فاز اجرا خواهد شد كه فاز نخست به وسعت1/3 هكتار از مقابل ترمينال داخلي تا محدوده ي مسجد فرودگاه است كه آغاز شده است و تا اواخر اسفند ماه امسال به پايان خواهد رسيد.

وي ادامه داد: همچنين در اين فاز ما شاهد سامان دهي محموطه ي مسيرهاي دسترسي ورود و خروج مسافران و مسيرهاي ورودي خروجي خودروها و تكميل پاركينگ طبقاتي فرودگاه با ظرفيت 1400 خودرو خواهيم بود.

مديركل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي با بيان اينكه مجموع 3 فاز در وسعت 5 هكتار اجرا خواد شد، در تشريح بقيه ي فازهاي اين پروژه گفت: پس از اتمام فاز 1، خودروها ديگر در محوطه ي باز مقابل ترمينال داخلي اجازه ي پارك كردن ندارند و بايد به پاركينگ طبقاتي مراجعه كنند كه با اين اقدام محوطه براي اجراي فاز 2 طرح تخليه خواهد شد، كه در اين فاز مسير رايگان خودروهاي عبوري تا مقابل ترمينال داخلي هم بازطراحي و ايجاد خواهد شد. وي افزود: در كنار ان محل تجمع تاكسي ها به پشت پاركينگ طبقاتي منتقل خواهد شد و تنها تعداد محدودي تاكسي امكان توقف در محل ايستگاه تاكسي راني خواهند داشت. قاسم زاده درباره ي زمان اجرا و بهره برداري از اين پروژه ها گفت: اين طرح از اوايل ارديبهشت آغاز مي شود و با شروع تابستان به اتمام خواهد رسيد.

براي تماشاي تصاوير بيشتر اينجا كليك كنيد

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد