خبر خبر

برگزاري 5 دوره آموزشي در دهه ي اول بهمن 96 در فرودگاه مشهد
واحد آموزش اداره کل فرودگاه هاي استان 5 دوره آموزشي جديد برگزار کرد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛  5 دوره ي آموزشي در روزهاي ابتدايي بهمن ماه 96 در فرودگاه مشهد برگزار شد.

دوره ي آموزشی تخصصی(( زبان انگلیسی ویژه هوانوردی4))  بمدت ۳۰ساعت از تاریخ ۷ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ ویژه ي ۱۰ نفر از کارشناسان اداره ي مراقبت پرواز فرودگاه مشهد در محل مرکز وارسی پروازی اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی/ مدرس مهندس سبزواری از تهران.

دوره ي آموزشی تخصصی ((دستگاه های کمک ناوبری بصری)) بمدت ۳۰ ساعت از تاریخ ۷ تا ۱۱بهمن ماه ۱۳۹۶ ویژه ي ۱۷ نفر از کارشناسان ادارات مراقبت پرواز فرودگاه های اصفهان، یزد، زاهدان، خرم آباد، همدان، بندرعباس، رامسر، امام خمینی ره و مشهد در محل سالن اجتماعات مرکز وارسی پروازی اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی/ مدرس کاپیتان هاشمی آذر از ستاد

دوره ي آموزشی تخصصي ((doc 9137 )) بمدت ۴۰ساعت از تاریخ ۷ تا ۱۱بهمن ماه ۱۳۹۶ ویژه ۲۱نفر از کارشناسان ادارات آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما فرودگاه های سبزوار و مشهد در فرودگاه سبزوار/ مدرس مهندس پوریوسفی از ستاد

دوره ي آموزشی تخصصی (( کاربرد استانداردهای کنترل پروژه در برنامه ریزی و مدیریت پروژه های فرودگاهی مقدماتی)) بمدت ۳۲ساعت از تاریخ ۷ تا ۱۰بهمن ماه ۱۳۹۶ ویژه ۱۹ نفر از کارشناسان ادارات ساختمان  فرودگاه های اصفهان، اردبیل، ارومیه، آبادان، بندرعباس، بیرجند، تبریز، سنندج، شیراز، گرگان، لامرد، مهرآباد، مدیریت ابنیه و سطوح پروازی ستاد و مشهد در محل سالن اجتماعات اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی / مدرس دکتر مختاری از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد

دوره آموزشی تخصصی پودمان مصوب بهداشت(( ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی و ساختمانیhse )) بمدت ۲۴ساعت از تاریخ ۱۱تا ۱۴بهمن ماه ۱۳۹۶ ویژه ۱۹ نفر از کارشناسان ادارات ساختمان   فرودگاه های اصفهان، اردبیل، ارومیه، آبادان، بندرعباس، بیرجند، تبریز، سنندج، شیراز، گرگان، لامرد، مهرآباد، مدیریت ابنیه و سطوح پروازی ستاد و مشهد در محل سالن کنفرانس اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی/ مدرس مهندس نورافشان دبیر کمیسیون ایمنی و حفاظت کار سازمان نظام مهندسی ساختمان و مسئول بازرسی کار اداره کل کار و اموراجتماعی استان خراسان رضوي.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد