خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شناسايي متقاضي بهره برداري از پارکينگ وسائط نقليه ، چرخ دستي حمل بار مسافر، سرويس حمل و نقل عمومي
اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري....

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شناسايي متقاضي

بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه ، چرخ دستی حمل بار مسافر، سرويس حمل و نقل عمومي (تاکسیرانی درون شهری و برون شهری ) در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

شماره : T-A- 560-1396-11-07

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري و بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه ، چرخ دستی حمل بار مسافر، سرويس حمل و نقل عمومي (تاکسیرانی درون شهری و برون شهری ) در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد  به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

بدين وسيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي باشند،دعوت به عمل        مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ1396/12/05 ضمن واريز مبلغ1.000.000 ريال به حساب شماره 4001068404006338  و يا كارت شماره 0222-1682-9570-6367  خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران  با شناسه واريزي 318068482280520000000000619202 و  با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: فرودگاه  مشهد مقابل ترمينال دو  پروازهاي خارجي - ساختمان اداري شماره 2 نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

مبلغ ضمانت نامه بانكي شركت در فراخوان

محل و تاريخ بازديد

5.940.000.000 ریال  به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل

سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه ديگر

طبقه دوم ساختمان برج مراقبت پرواز فرودگاه مشهد-  دفتر معاونت اقتصادي

و بازرگاني – ساعت 11  صبح روز  چهارشنبه 96/12/09

 

    مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز شنبه  مورخ 1396/12/19 به دبير خانه فرودگاه مشهد واقع در طبقه اول ساختمان برج مراقبت پرواز می باشدکه کلیه پاکت ها فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه)      می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارایه گردد.لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود وهزينه انتشارآگهي ها با برنده فراخوان مي باشد. مشخصات محل هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و پورتال  مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.جهت کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس :           http://iets.mporg.ir             

                آدرس پورتال شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران : WWW.AIRPORT.IR

              شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران  -   اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد