خبر خبر

تقدير دبيرکل ستاد پژوهش و فناوري خراسان رضوي از مديرکل فرودگاه هاي استان
دکتر کافي با ارسال لوح سپاس از مديرکل فرودگاه هاي استان تقدير بعمل آورد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ دبيركل ستاد پژوهش و فناوري و رييس دانشگاه فردوسي مشهد با ارسال لوح تقدير از مديركل فرودگاه هاي استان به جهت حضور پر رنگ و موفق فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري خراسان رضوي در سال96 قدرداني كرد.

در متن تقديرنامه ي دكتر كافي آمده است:

جناب آقاي دكتر قاسم زاده؛ بي شك هم انديشي، همكاري و تلاش مسئولانه به منظور برنامه ريزي و بهره برداري از توانمندي ها و ظرفيت هاي بي بديل انديشمندان، پژوهش گران، فناوران و كارآفرينان استان خراسان رضوي، زمينه ساز توسعه ي همه جانبه ي استان است. بدينوسيله از حضور خردمندانه و مشاركت ارزشمند جنابعالي در نمايشگاه پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي تقدير مي نمايم.

گفتني است در نمايشگاه پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي كه در آذرماه سال جاري برگزار شد، فرودگاه مشهد با رونمايي از سامانه ي خودكار اعلان پرواز صوتي، بعنوان  دستگاه برتر اجرايي استان معرفي شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد