خبر خبر

انتصاب مديرکل فرودگاه هاي خراسان رضوي بعنوان عضو شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان
مديرکل فرودگاه هاي استان به عضويت در شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي خراسان رضوي منصوب شد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ طي ابلاغي از سوي مديركل راه و شهرسازي استان، دكتر قاسم زاده بعنوان عضو شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي خراسان رضوي منصوب شد.

در ابلاغيه ي عبداللهيان به مديركل فرودگاه هاي خراسان رضوي آمده است:

جناب آقاي دكتر قاسم زاده؛

احتراما با عنايت به نامه ي شماره ي 01/100/292793 مورخ 96/12/08 مقام عالي وزارت در خصوص دستور العمل شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي؛ به موجب اين ابلاغ و به استناد ماده 3 دستورالعمل فوق الذكر، به عنوان عضو شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان منصوب مي شويد.

اميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد