خبر خبر

جابجايي بيش از 1/5 ميليون مسافر در فرودگاه‎هاي کشور در دهه نخست پروازهاي نوروز97/ فرودگاه مشهد در رتبه سوم پر تردد ترين
فرودگاه مشهد سومين فرودگاه پر تردد کشور در دهه ي نخست سفرهاي نوروزي

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي، فرودگاههاي تحت مالکيت شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از 24 اسفند تا پايان روز پنجم فروردين 97 بيش از يک ميليون و 621 هزار مسافر نوروزي را اعزام و پذيرش کردهاند. آمار ارايه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نشان ميدهد كه فرودگاههاي كشور در دهه نخست پروازهای نوروزی در مجموعه میزبان 13268 فروند نشست و برخاست هواپیما بودهاند که طی آن یک میلیون و 621 هزار و 116 مسافر اعزام و پذیرش و نزدیک به 18 میلیون و 750 هزار کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاند.

در اين بازه زمانی، فرودگاه مهرآباد با 3984 فروند، بيشترين نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده و با اعزام و پذیرش بیش از 454 هزار مسافر نوروزی، پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه امام خميني(ره) با 2328 فروند نشست و برخاست هواپیما و اعزام و پذيرش نزدیک به 353 هزار مسافر دومين فرودگاه پرترافيك كشور است و از طرفي، با ارسال و پذيرش نزدیک به شش ميليون و 187هزار كيلوگرم بار، رتبه نخست را در اين زمينه به خود اختصاص داده است.

فرودگاه مشهد نيز با 1956 فروند نشست و برخاست و پذيرش نزدیک به 280 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي اين بازه زمانی نشست و برخاست 10112 فروند هواپیما است كه طي آن بيش از یک ميليون و 151 هزار مسافر و نزدیک به 10 ميليون و 628 هزار كيلوگرم بار منتقل شده است.

با توجه به اينكه تمام پروازهاي فرودگاه مهرآباد داخلي است، در اين بخش نيز اين فرودگاه در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن، فرودگاه مشهد با 1675 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش نزدیک به 242 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از دو ميليون كيلوگرم بار، در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 910 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش 90302 مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 877 هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهاي خارجي دهه اول پروازهای نوروز 97 در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نيز نشست و برخاست 3156 فروند هواپيما است كه طي آن نزدیک به 470 هزار مسافر و نزدیک به هشت ميليون و 122 هزار كيلوگرم بار منتقل شده است.

در اين بخش فرودگاه امام خميني(ره) با نشست و برخاست 2287 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 352 هزار مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به شش ميليون و 182 هزار كيلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 281 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش 37776 مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به 644 هزار كيلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 148 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش 19394 مسافر و ارسال و پذيرش بيش از 287 هزار كيلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد