خبر خبر

پانزدهمين روز از پروازهاي نوروزي؛ اعزام و پذيرش حدود 132 هزار مسافر در فرودگاه هاي کشور / فرودگاه مشهد در رتبه سوم
پانزدهمين روز از پروازهاي نوروزي با اعزام و پذيرش حدود 132 هزار مسافر در شش فرودگاه بزرگ کشور همراه بود

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی، در 9 فروردین 1397 به عنوان پانزدهمین روز از پروازهای نوروزی، فرودگاه مهرآباد با 335 فروند نشست و برخاست و تعداد 40535 اعزام و پذیرش مسافر در صدر فرودگاه های ایران قرار گرفت.

همچنین فرودگاه امام خمینی (ره) با 227 فروند نشست و برخاست و 36875 اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه مشهد با 188 فروند نشست و برخاست و 26/667 اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه شیراز با 111 فروند نشست و برخاست و 12356 اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه اصفهان با 71 فروند نشست و برخاست و 7938 اعزام و پذیرش مسافر و فرودگاه اهواز با 62 فروند نشست و برخاست و 7469 اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و خارجی بخش عمدهای از پروازهای نوروزی را انجام دادهاند.

در این روز در مجموع 994 فروند نشست و برخاست و 131 هزار و هشتصد و چهل اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاهها انجام شده است.

برای تماشای تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد