خبر خبر

رشد 8 درصدي پروازها در فرودگاه‎ هاي ايران طي سال 96 / فرودگاه مشهد دومين فرودگاه پرتردد ايران
آمار شاخص‎هاي هوانوردي سال 96 از رشد هشت درصدي نشست و برخاست هواپيما در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران نسبت به سال 95 خبر مي‎دهد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ طبق آمار ارايه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههاي تحت مالکیت این شرکت در سال 96، با انجام 455 هزار و 613 فروند نشست و برخاست، رشدی هشت درصدي را نسبت به سال گذشته داشتهاند و با اعزام و پذيرش نزدیک به 57 میلیون مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 552 میلیون و 341 هزار کیلوگرم بار و مرسولات به ترتیب 7 و 9 درصد رشد کردهاند.

بر همين اساس در سال 96، فرودگاه مهرآباد با 143 هزار و 440 فروند، بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايي بیش از 17 ميليون و 459 هزار مسافر، پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با نزدیک به 74 هزار فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از 10 میلیون و 500 هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور است.

فرودگاه امام خميني(ره) نيز با 58 هزار و 436 فروند نشست و برخاست و پذيرش نزدیک به 9 میلیون مسافر، در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد و با ارسال و پذيرش نزدیک به 165 ميليون و 172 هزار كيلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد که پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش نزدیک به 121 میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش نزدیک به 95 میلیون کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

طبق این آمار، سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي سال 96، نزدیک به 371 هزار فروند است كه طي آن بيش از 44 ميليون و 283 هزار مسافر و نزدیک به 325 ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اينكه تمام پروازهاي فرودگاه مهرآباد داخلي است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با بیش از 62 هزار و 500 فروند نشست و برخاست، بيش از هشت میلیون و 895 هزار اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به 66 ميليون و 598 هزار كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 31 هزار و 114 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش نزدیک به سه میلیون و 151 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 24 ميليون كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد. همچنین طبق این آمار سهم پروازهاي خارجي سال 96 در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز نشست و برخاست نزدیک به 85 هزار فروند هواپيما است كه طي آن نزدیک به 12 ميليون و 517 هزار مسافر و بيش از 227 ميليون و 591 هزار كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

در اين بخش هم فرودگاه امام خميني (ره) با نشست و برخاست بیش از 57 هزار فروند هواپيما، اعزام و پذيرش نزدیک به هشت میلیون و 965 هزار مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به 165 ميليون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 11446 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از یک میلیون و 600 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از 28 ميليون كيلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 4220 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 502 هزار مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به هشت میلیون و 476 هزار كيلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

ا.غ/.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد