خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسائي متقاضيان بهره برداري فضاهاي تجاري و خدماتي در فرودگاه مشهد
شماره : T-A- 560-1397-07-04

آگهي  فراخوان عمومي شناسائي متقاضيان

بهره برداری فضاهاي تجاري و خدماتي  در فرودگاه مشهد

شماره : T-A- 560-1397-07-04

اداره كل فرودگاه‌هاي استان خراسان رضوی در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداری فضاهاي تجاري و خدماتي در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به شرح جدول زير به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌هاي كشور مصوب (1358) و آئين‌نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي‌باشند، دعوت بعمل مي‌آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 1397/07/16 ضمن واريز مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شبا شماره 180100004001068404006338 IR و يا كارت شماره 0222-1682-9570-6367  خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران  با شناسه واريزي 318068482280520000000000619202 و  با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: فرودگاه  مشهد مقابل ترمينال دو  پروازهاي خارجي - ساختمان اداري شماره 2 نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

تذكر: متقاضيان می توانند هر یک از اسناد فراخوان های مشروحه ذیل را خریداری نمایند، لیکن حداکثرمي توانند در دو مورد از فراخوان ها شركت نمايند.

ردیف

شرح

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر

تاريخ و زمان  بازديد

بسته شماره یک

اماکن تجاری و خدماتی در طبقه همکف ترمینال پروازهای داخلی

4.800.000.000 ریال

1397/07/18- ساعت 9 صبح

بسته شماره دو

اماکن تجاری و خدماتی در سالن ترانزیت ترمینال پروازهای داخلی

1.425.000.000 ریال

بسته شماره سه

رستوران ، کافی شاپ ، فست فود و آبمیوه طبیعی در ترمینال عمومی و ترانزیت پروازهای داخلی

1.420.000.000 ریال

بسته شماره چهار

دفاتر امانات  و بسته بندی بار همراه مسافر در ترمینال پروازهای داخلی و خارجی

900.000.000 ریال

1397/07/18- ساعت 11 صبح

بسته شماره پنج

غرف مستقر در ترمینال شماره 2 ( خروجی پروازهای خارجی ) و ترمینال  شماره 3 ( ورودی پروازهای خارجی )

2.920.000.000 ریال

 

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 1397/07/30 به دبير خانه فرودگاه مشهد واقع در طبقه اول ساختمان برج مراقبت پرواز می باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد- هزینه) می‌بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد. مكان جلسه بازدید متقاضیان از اماکن و محل های قابل واگذاری و ارایه اطلاعات لازم در طبقه منهاي يك ساختمان برج مراقبت پرواز فرودگاه مشهد-  سالن کنفرانس مي باشد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره‌بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچ گونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي‌باشد.

مشخصات محل‌هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس :     http://iets.mporg.ir           

آدرس پورتال شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران : WWW.AIRPORT.IR

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران  -   اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد