خبر خبر

دوره ي آموزشي تحليل ريشه يي علل حوادث و سوانح هوايي در فرودگاه مشهد برگزار شد
فرودگاه مشهد ميزبان مديران ايمني 18 فرودگاه کشور

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ دوره ی آموزشی تحلیل ریشه یی علل حوادث و سوانح هوایی بمدت 5 روز و سقف آموزشی 40 ساعت؛ با حضورمدیران ایمنی 18 فرودگاه و پرسنل ستاد مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه هاو ناوبری هوایی ایران از تاریخ 7 مهرماه لغایت 11 مهرماه برگزار شد.

گفتنی است در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهینامه مرتبط اعطا شد.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد