خبر خبر

انتصاب معاون جديد عمليات هوانوردي فرودگاه هاي خراسان رضوي
طي حکمي معاون عمليات هوانوردي فرودگاه هاي خراسان رضوي منصوب شد

به گزارش اداره ی روابطعمومی فرودگاه هاي استان خراسان رضوي، در این حکم محمدرضا امامي، معاون توسعه و مديريت منابع شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، مهدي استادي را به سمت معاون عمليات هوانوردي فرودگاه هاي خراسان رضوي منصوب کرده است.

 در اين ابلاغ همچنين از تلاش هاي محسن عيدي زاده، معاون سابق عمليات هوانوردي قدرداني شده است.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد