خبر خبر

همزمان با روز جهاني مراقبت پرواز 2 دوره ي آموزشي ويژه کنترلرهاي ترافيک هوايي در فرودگاه مشهد آغاز بکار کرد
فرودگاه مشهد ميزبان دو دوره ي آموزشي زبان انگليسي ويژه هوانوردي

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ همزمان با روز جهانی مراقبت پرواز 2 دوره ی آموزشی ویژه کنترلرهای ترافیک هوایی به شرح ذیل در فرودگاه مشهد آغاز بکار کرد:

دوره زبان انگلیسی ویژه هوانوردی 4

Aviation English 4

- هدف: ارتقای دانش زبان انگلیسی ویژه کنترلرهای ترافیک هوایی

- مدت: 5 روز از شنبه 97/7/28 الی چهارشنبه 97/8/2 با 30 ساعت آموزش

- سرفصل Aviation English for ICAO compliance

-استاد: آقای مهندس عبدالله عبیاوی از فرودگاه اهواز

- فراگیران 15 نفر از فرودگاه های مشهد، یزد، بجنورد، زنجان و ستاد اداره مراقبت پرواز

- اعطای گواهینامه از اداره کل آموزش و توسعه ی نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

دوره زبان انگلیسی ویژه هوانوردی 5

Aviation English 5

- هدف: ارتقای دانش زبان انگلیسی ویژه کنترلرهای ترافیک هوایی

- مدت: 5 روز از شنبه 97/7/28 الی چهارشنبه 97/8/2 با 30 ساعت آموزشی

- سرفصل Aviation English for ICAO compliance

-استاد: آقای مهندس حامد خسروانی فرد از فرودگاه مشهد

- فراگیران 14 نفر از فرودگاههای مشهد، شاهرود، اهواز و امام

- اعطای گواهینامه از اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد