خبر خبر

برگزاري 18 دوره ي آموزشي تخصصي در 6 ماهه ي اول سال97 در فرودگاه مشهد
فرودگاه مشهد ميزبان حدود 700 فراگير از کارکنان فرودگاه هاي کشور طي نيمه ي اول سال جاري

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در 6 ماهه ی اول سال 1397 با برگزاری 18 دوره ی آموزشی تخصصی میزبان حدود 700 فراگیر از کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بوده است.

این دوره های آموزشی با بهره گیری از تدریس بالغ بر 25 تن از اساتید، متخصصان و کارشناسان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ با حدود 11 هزار ساعت آموزش به شرح ذیل برگزار شده است:

1-        ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

2-        آشنایی با مواد مخدر و پیامدهای سوء آن

3-        نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

4-        برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی

5-        تعمیرات مدارهای جریان ثابت روشنایی باند

6-        موتور ژنراتور برق اضطراری 1

7-        سرپرستی آتش نشانی فرودگاهی

8-        زبان انگلیسی ویژه ی هوانوردی 5

9-        کاربرد آمار در امور اداری

10-      نگه داری و تعمیرات تاسیسات ساختمان های اداری

11-      دستگاه های کمک ناوبری مقدماتی

12-      CNS/ATM

13-      آشنایی با وظایف نهادهای کنترلی-نظارتی فعال در فرودگاه

14-      سیستم کنترل هوشمند روشنایی

15-      DOC 8071

16-      اپراتوری دستگاه های کمک بازرسی ایکس ری و گیت وی( سپاه(

17-      اپراتوری دستگاه های کمک بازرسی ایکس ری و گیت وی ( پلیس(

18-       آتش نشانی هواپیما         

لازم به ذکر است از این تعداد فراگیر 21 نفر از مدیران و روسای ادارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بوده اند؛ و 2 دوره ی آموزشی مختص برادران یگان حفاظت سپاه هواپیمایی و یگان پلیس فرودگاه مشهد بوده است.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد