خبر خبر

برگزاري جلسه و بازديد شوراي پدافند غيرعامل خراسان رضوي از فرودگاه مشهد
اعضاي شوراي پدافند غيرعامل از نقاط مختلف فرودگاه مشهد بازديد بعمل آوردند

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ جلسه ی پدافند غیرعامل با موضوع صيانت از زیرساختها و سرمايههاي ملي در حوزه ی فرودگاهي و ارتقاي ارایه ی مداوم خدمات ايمن ناوبری هوایی در فرودگاه مشهد تشکیل شد و پس از آن اعضای شورای پدافند غیرعامل از نقاط مختلف فرودگاه  بازدید بعمل آوردند.

گفتنی است یکی از دستگاه‌های حیاتی کشور که در شرایط بحرانی از اهمیت بیشتری برخوردار است، فرودگاه‌ها و زیرمجموعه ی آن و به عبارتی صنعت هوانوردی کشور است. آنچه پیرامون کارکرد سازمان پدافند غیرعامل کشور به آن اشاره شده و یکایک افراد و دستگاه‌ها را به رعایت آن ملزم می کند، تاکید دارد که دست اندرکاران و تصمیم سازان بخش‌های مختلف کشور و به‌ویژه بخش‌های زیربنایی و حیاتی مانند فرودگاه ها باید بیش از دیگر نهادها و بخش‌ها نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل حساس باشند. پدافند غيرعامل به عنوان يكي از مؤثرترين و پايدارترين روشهاي دفاع در مقابل تهديدات، همواره مد نظر بیشتر كشورهاي جهان قرار داشته است. موقعيت خاص ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران در منطقه و موضعگيريهاي خصمانه جهان غرب نسبت به رويكرد ويژه ی ايران در مسائل بينالمللي، هميشه زمينهساز تهديد در امنيت ملي بوده است و از همين رو جايگاه و اهميت پدافند غيرعامل با توجه به نقش آن در كاهش آسيبپذيريها و توجه به محورهاي پايداري توسعه از نظر امنيت و دفاع به خوبي نمايان ميشود.

لازم به ذکر است شركت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران ساختار تشكيلاتي مديريت بحران و پدافند غيرعامل را با عنايت به رسالت ذاتي پدافند غيرعامل براي صيانت از زیرساختها و سرمايههاي ملي در حوزه ی فرودگاهي و همچنین ارتقا و بهبود ارایه ی مداوم سرويس ايمن ناوبری هوایی تاسيس كرده است و فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد نیز در راستای این مهم اقدامات و فعالیت های سازنده یی انجام داده است.

برای تماشای تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد