خبر خبر

دوازدهمين کارگاه آموزشي مديران روابط عمومي فرودگاه هاي کشور پس از دو روز فعاليت به کار خود در مشهد مقدس پايان داد
آقايي صائم: بينش دقيق، دانش بروز و سوژه يابي رمز موفقيت يک روابط عمومي پويا است

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ مشاور مديرعامل و مدير روابطعمومي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در مراسم اختتاميه دوازدهمين کارگاه آموزشي مسئولان روابطعمومي فرودگاههاي کشور، داشتن بينش دقيق، دانش بهروز و سوژهيابي را نقطه عطف و کليد موفقيت يک روابطعمومي پويا دانست.

یداله آقائیصائم گفت: روابطعمومیها در کمک به تصمیمگیریهای راهبردی مدیریتی سازمانها نقش در خور توجه و والایی دارند و تبدیل شدن این واحد به عنصری مدیریتی برای کمک به فعالیتهای حرفهای و تخصصی، از نشانههای روابطعمومی مدرن است.

وی با تأکید بر اینکه امروزه فضای مجازی بستر و گستره بیبدیلی را برای ارتباطات و روابطعمومی فراهم کرده است، استفاده از این فضا به نفع سازمان و همچنین مخاطبان آن را فرصتی بزرگ دانست که در مقابل، در صورت عدم توجه به این فضا، به دلیل داشتن ماهیتی متکثر، خسران و تهدیدات زیادی گریبان آنها را خواهد گرفت.

آقاییصائم با اشاره به اینکه کارگزاران روابطعمومی باید چشمانی باز و حساس داشته باشند، گفت: به این ترتیب میتوانند با اشراف به سازمان خود و آگاهی از کوچکترین فعل و انفعالات محیط درون سازمانی و بازتابهای برون سازمانی و تحلیل و نقد بجای شرایط، جایگاه خود را به عنوان مشاوری امین و کاردان در سازمان تثبیت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به ماهیت چند وجهی روابطعمومی و دشواری درک درست آن توسط مدیران و کارکنان، تأکید کرد: مدیران روابطعمومی باید با عملکرد درخشان و نمایش درایت و لیاقت خود، برای خودشان و روابطعمومی جایگاه مناسبی را بسازند و به عنوان یک عنصر کمککننده، به طرحریزیهای مهم و زمینهسازی برای گرفتن تصمیمهای کارآمد توسط مدیران و همچنین کمک به اجرا و ارزیابی هرچه بهتر برنامههای راهبردی سازمان، مدیران ارشد را از نعمتهای وجود چنین واحدی آگاه و بهرهمند کنند.

مدیرکل روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در پایان، به تبیین و شرح وظایف یکایک مسئولان روابطعمومی فرودگاههای کشور پرداخت و ضمن قدردانی از زحمات و فعالیتهای آنها در سال گذشته و نیمه اول سال 97، سفارش کرد: باید با فرار از روزمرگی، تنظیم برنامه مدون کاری، افزایش علم، عمل و تعهد، در مجموعه خود یک روابطعمومی پویا و شکوفا بسازیم و با انعکاس سریع و با کیفیت فعالیتها و اقدامات واحدهای دیگر ضمن ایجاد انگیزه در میان همکاران، اهمیت فعالیت فرودگاهها را در جامعه به نمایش بگذاریم و مدافعی راستین از هویت سازمانی خود باشیم و در گرفتن امتیاز به نفع همکاران پیشقدم شویم.

گفتنی است، دوازدهمین دوره آموزشی دو روزه مسئولان روابطعمومی فرودگاههای کشور با موضوع اقناع و تبلیغ در روابطعمومی، امروز چهارشنبه، 7 آذر، با میزبانی فرودگاه مشهد به کار خود پایان داد.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد