خبر خبر

رتبه برتر روابط عمومي فرودگاه مشهد در سوژه يابي مناسب و اخذ رکورد خبرسازترين فرودگاه در سطح کشور
مدير روابط عمومي شرکت فرودگاه ها با ارسال لوح تقدير از روابط عمومي فرودگاه مشهد قدرداني کرد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ در این لوح تقدیر آمده است:

اخبار، گزارش ها، مقاله ها و بطور کلی محتواهای رسانه یی به هر شکلی انتقال دهنده ی سطوح مختلفی از آگاهی هستند و به مردم در جهت پیشبرد زندگی حرفه یی و اجتماعی شان کمک شایان توجهی می کنند. در این میان روابط عمومی با توجه به جایگاه خود در سازمان ها، بعنوان یکی از منابع ارزشمند آگاهی بخشی در جامعه محسوب می شود و می طلبد که کارگزاران آن این نعمت بزرگ را قدر بدانند و در اشاعه ی شفاف سازی صحیح و جامع اطلاعات کوشش مضاعفی داشته باشند.

با توجه به بررسی عملکرد روابط عمومی آن فرودگاه در 8 ماهه ی نخست سال 97، از نظر سوژه یابی اخبار و تعداد تولید اخبار رتبه ی برتر را کسب کرده اید. به این وسیله تلاش و کوشش شما عزیزان را ارج می نهیم و از پروردگار دانا موفقیت روزافزون و تداوم توفیق خدمت تان را به مردم و کشور عزیزمان آرزو می کنیم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد