خبر خبر

جايگاه دوم فرودگاه مشهد در 9 ماهه ابتدايي سال 97 در جابجايي مسافر و عمليات پروازي
در 9 ماهه ي ابتدايي سال جاري فرودگاه مشهد از حيث تعداد پرواز و اعزام و پذيرش مسافر دومين فرودگاه پرتردد کشور شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ به نقل از  گروه آمار و اطلاعات هوانوردي شرکت فرودگاه ها، آمار شاخصهاي هوانوردي در مجموع از جابجايي نزديک به 36 ميليون و 284 هزار مسافر در فرودگاههاي تحت مالکيت شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در بهار، تابستان و پاييز 97 خبر ميدهد.

طبق آمار ارایه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههاي تحت مالکیت این شرکت در 9 ماهه امسال، با انجام بیش از 300 هزار فروند نشست و برخاست توانستهاند این تعداد مسافر را به همراه بیش از 365 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابجا کنند.

بر همين اساس در این مدت، فرودگاه مهرآباد با 95153 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايي بیش از 11 ميليون مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 48304 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از هفت میلیون مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 38258 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از پنج میلیون و 800 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذيرش بیش از 112 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش نزدیک به 77 میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از 68 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهای 9 ماهه 97، نشست و برخاست 245400 فروند هواپیما است كه طي آن بيش از 28 ميليون مسافر و نزدیک به 208 ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اينكه تمام پروازهاي فرودگاه مهرآباد داخلي است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 39829 فروند نشست و برخاست، بیش از پنج میلیون و 700 هزار اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 45 میلیون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 21308 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بیش از دو میلیون مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 15 ميليون و 700 هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار، سهم پروازهاي بینالمللی در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 55210 فروند هواپيما است كه طي آن بیش از هشت میلیون مسافر اعزام و پذیرش و بيش از 157 ميليون و 600 هزار كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

در اين بخش فرودگاه امام خميني (ره) با نشست و برخاست بیش از 37617 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش نزدیک به شش میلیون مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به 112 ميليون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 8475 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش نزدیک به یک میلیون و 300 هزار مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به 23 ميليون و 400 هزار كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 2799 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش نزدیک به 335 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از هشت میلیون و 200 هزار  كيلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد