خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسائي متقاضيان بهره برداري فضاهاي تجاري ، خدماتي و تبليغاتي در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد
T-A- 560-1397-11-06 شماره

اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد در راستاي ارتقای سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاري بهره برداري فضاهاي تجاري ، خدماتی و تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به شرح جدول زیر به مدت حداکثر سه سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعایت لایحه قانونی واگذاري و تخلیه ی اماکن و محل ها در فرودگاه هاي کشور مصوب ( 1358 ) و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.

جهت اطلاع از شرایط فراخوان روی فایل پیوست ذیل کلیک کنید

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد