خبر خبر

فرودگاه مشهد در دي ماه 97 با جابجايي 566 هزار مسافر دومين فرودگاه پر تردد کشور شد
طبق آمار منتشره، فرودگاه مشهد در ديماه 97 پس از مهرآباد در جايگاه دوم بيشترين جابجايي مسافر و نشست و برخاست پرواز قرار گرفت

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ آمار شاخصهاي هوانوردي دي ماه 97، از جابه جايي حدود سه ميليون و 452 هزار مسافر در فرودگاههاي تحت مالکيت شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران خبر ميدهد.

طبق آمار ارایه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههاي تحت مالکیت این شرکت در دي، با انجام 29 هزار و 401 نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود 33 ميليون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

بر این اساس در دي 97، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 332 نشست و برخاست، بیشترین میزان  را به خود اختصاص داده و با جابهجايي حدود يك ميليون و 207 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  3 هزار و 883 نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود 566 هزار  مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 2992 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بيش از 441 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذيرش حدود نه ميليون و 700 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش حدود هشت ميليون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بيش از پنج ميليون کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد