خبر خبر

سومين جلسه ي کارگروه توسعه ي مديريت در فرودگاه مشهد برگزار شد
طي جلسه يي آسيب شناسي ارزيابي عملکرد اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در سال 1396 با حضور نماينده ي سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ سومین جلسه ی کارگروه توسعه ی مدیریت با حضور علی همتی معاون توسعه ی مدیریت و منابع اداره کل فرودگاه های استان؛ کتابی، نماینده ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی و سایر اعضای کارگروه در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد.

در این جلسه که با محوریت آسیب شناسی ارزیابی عملکرد اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی در سال 1396 برگزار شد، علی همتی در خصوص اهمیت ارزیابی عملکرد مواردی را بیان نمود و خاطر نشان کرد:

هدف ما صرفاً کسب امتیاز نیست؛ بلکه تلاش برای  اصلاح روش ها و فرایندهای کارکرد، در راستای  بهبود خدمت رسانی به مسافران و زائران است.

در ادامه ی این نشست در خصوص رتبه و امتیازات اخذ شده ی سال 96 اداره کل فرودگاه های استان در بین دستگاه های اجرایی؛ و بیان گزارشی از فعالیت های سال 97 و آسیب شناسی عملکرد سال 96 ارایه گردید.

کتابی، نماینده ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی شاخص های عمومی و اختصاصی  ارزیابی عملکرد و روش های صحیح انجام کار را تشریح کرد، و مهمترین چالش را دردستگاه های اجرایی، بهره وری دانست و گفت: فعالیت ها و عملکرد هر مجموعه باید با اصلاح روش ها و مکانیزه نمودن امور و همچنین کاهش هزینه ها صورت پذیرد تا شاهد بالا رفتن بهره وری در دستگاه های اجرایی باشیم.

ارتباط مستمر و حضوری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان مرتبط با محور های ارزیابی و عملکرد / برنامه ریزی در خصوص پیگیری محور بهبود فضای کسب و کار/ شاخص سامانه ی دادور و یاور / برنامه ریزی جهت بررسی استاندارد سازی تارنما / محور توسعه ی دولت الکترونیک/ نیاز سنجی موارد مرتبط با ارتقای سلامت اداری / برنامه ریزی در خصوص شاخص مدیریت سبز / محور بهبود فضای کسب و کار/ مشخص کردن آخرین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در نیمه دوم  اسفند ماه/ درخواست از رابطان ارزیابی ادارات و  دوایر اداره کل در خصوص ارایه مستندات /برنامه ریزی در خصوص بازدید حضوری نمایندگان سازمان مدیریت از فعالیت های اداره کل/ تشکیل کمیته های پنج گانه ی کارگروه توسعه ی مدیریت و بررسی مصداق و عدم مصداق و تشکیل کارگروه  واگذاری وظایف تخصصی از جمله تصمیمات و مصوباتی بودند که در انتهای این نشست صورتجلسه گردید.

ا/غ.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد