خبر خبر

برگزاري چهارمين جلسه ي کارگروه توسعه ي مديريت اداره کل فرودگاه هاي استان در سازمان مديريت و برنامه ريزي
آخرين جلسه ي کارگروه توسعه مديريت اداره کل در سال97 در دفتر معاونت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ چهارمین و آخرین جلسه ی کارگروه توسعه ی مدیریت اداره کل فرودگاه های استان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

این جلسه با محوریت آسیب شناسی نمرات  ارزیابی عملکرد سال گذشته ی اداره کل فرودگاه های استان و تحلیل نقاط قوت و ضعف در جهت افزایش بهره وری و عملکرد اداره کل در راستای وظایف و ماموریت های آن در محل دفتر معاونت توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ خانم موسوی برگزار شد.

گفتنی است در این نشست همتی معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی و اعضای اصلی کارگروه توسعه ی مدیریت اداره کل حضور داشتند.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد