خبر خبر

فرودگاه مشهد با اعزام و پذيرش 613 هزار مسافر در اسفند97؛ دومين فرودگاه پرتردد کشور بوده است
اسفند 97؛ جابجايي بيش از سه ميليون و 600 هزار مسافر در فرودگاه‎هاي کشور

به گزارش اداره ی روابطعمومي فرودگاه های استان خراسان رضوی، طبق آمار ارایه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههاي تحت مالکیت این شرکت در اسفند 97، با انجام 28976 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه بیش از 35 میلیون و 841 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابجا کند.

بر همين اساس در اسفند 97، فرودگاه مهرآباد با 10026 فروند بيشترين نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده و با جابهجايي بیش از یک ميليون و 238 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 4021 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش نزدیک به 613 هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی (ره) با 3169 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش نزدیک به 492 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذيرش نزدیک به 10 میلیون و 312 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش نزدیک به هشت میلیون و 804 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از پنج میلیون و 911 هزار کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي اسفند 97، نشست و برخاست 24323 فروند هواپیما است كه طي آن بيش از دو ميليون و 929 هزار مسافر و بیش از 21 ميليون و 766 هزار كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اينكه تمام پروازهاي فرودگاه مهرآباد داخلي است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار ، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 3298 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 515 هزار اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بیش از چهار ميليون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2069 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش نزدیک به 204 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از یک ميليون و 542 كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهاي بینالمللی اسفند 97، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 4653 فروند هواپيما است كه طي آن بیش از 679 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بيش از 14 ميليون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

در اين بخش فرودگاه امام خميني(ره) با نشست و برخاست بیش از 3104 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش نزدیک به 489 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 10 ميليون و 241 هزار كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 723 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش نزدیک به 98 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از یک ميليون و 890 هزار كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 307 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش 36953 مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 834 هزار كيلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد