خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري فضاها و محل ها جهت فعاليت هاي تبليغاتي واقع در بلوار فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد
T-A- 560-1398-03-02شماره :

          اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري و بهره برداري فضاها و محل ها جهت فعاليت هاي تبليغاتي واقع در بلوار فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌هاي كشور مصوب (1358) و آئين‌نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي( اعم از شركت ها،كانون ها و موسسات تبليغاتي) داراي مجوز فعاليت معتبر از مراجع ذيصلاح اقدام نمايد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فابل پیوست مراجعه نمایید

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد