خبر خبر

تقدير مديرکل بهزيستي خراسان رضوي و سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري از دکتر قاسم زاده
مديرکل بهزيستي از مديرکل فرودگاه هاي خراسان رضوي تقدير کرد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ حمید رضا پور یوسف مدیرکل بهزیستی و دبیر کارگروه مناسب سازی خراسان رضوی و همچنین وحید قربانی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و جانشین رییس ستاد مناسب سازی استان، با ارسال لوح سپاس از مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی تقدیر بعمل آوردند.

در این لوح تقدیر آمده است:

جناب آقای قاسم زاده

مدیرکل محترم فرودگاه های خراسان رضوی؛

از شما که موسی وار عصای اراده ی خود را به دریای پر خروش موانع آمد و شد، اشتغال و توانمند سازی افراد دارای معلولیت زده اید، و آستین همت به آسوده کردن این عزیزان در دسترسی به خدمات عمومی بالا برده اید؛ کمال امتنان را داشته و از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون و سعادت جاودان را برای شما و خانواده ی محترمتان آرزو می نماییم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد