خبر خبر

اجراي عمليات پاکسازي سطوح پروازي فرودگاه مشهد در راستاي ايمن سازي پروازها
سطوح پروازي فرودگاه مشهد در راستاي رعايت اصول ايمني پاکسازي شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ با هدف رعایت و حفظ اصول ایمنی، امنیت پروازها و پیشگیری از آتش سوزی های احتمالی و تجمع پرندگان، حدود 500 هزار متر مربع از اطراف و اکناف سطوح پروازی فرودگاه مشهد از علوفه های خشک، با یک دستگاه ادوات گریدر 6 متری مورد پاکسازی قرار گرفت.

گفتنی است این عملیات طی مدت 15 روز کاری با همکاری و مشارکت ادارات ایمنی زمینی و فنی مهندسی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به انجام رسیده است.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد