خبر خبر

ورود فرودگاه مشهد به شبکه ( SOC & EOC ) با هدف تمرکز و آمادگي بيشتر در مبحث ايمني
فرودگاه مشهد وارد شبکه ي Tracking Airside مي شود

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ با حضور مدیران ایمنی و اپرون 9 فرودگاه بین المللی کشور، فاز اول راهاندازي مرکز عمليات ايمني و اضطراري کليد خورد.

بر این اساس مسئول راهاندازي مرکز عمليات ايمني شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در حاشيه جلسه ی آشنايي مديران ايمني و اپرون 9 فرودگاه بينالمللي کشور با نرمافزار جديد ايمني فرودگاهها، از آغاز فاز اول راهاندازي اين مرکز خبر داد.

امیرحسین رحیمی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه در فاز اول راهاندازی مرکز عملیات ایمنی و اضطراری (SOC&EOC) قرار است ابتدا 9 فرودگاه بزرگ بینالمللی کشور شامل مهرآباد، مشهد، تبریز، زاهدان، بندرعباس، کرمان، یزد، شیراز و اصفهان را وارد شبکه کنیم، امروز مدیران ایمنی و مدیران اپرون این فرودگاهها را در این مرکز دعوت کردیم تا در مورد نرمافزار Tracking Airside و شیوههای ثبت و ارسال گزارش آشنا شوند.

وی در مورد این نرمافزار گفت: این نرمافزار برای انتقال اطلاعات و گزارشات مربوط به وجود خطرات در فرودگاهها طراحی شده است که بر روی سختافزار نصب و به مدیران ایمنی تحویل داده شد تا پیش از افتتاح فاز اول این مرکز توسط وزیر محترم راه و شهرسازی تستهای لازم روی آن انجام شود.

رحیمی ادامه داد: ما از این کار دو هدف را دنبال می کنیم یکی تست عملکرد نرمافزار و دیگری توسعه ی آن با توجه به تجربیات و نظرات مدیران ایمنی در فرودگاهها؛ تا بتوانیم در  بهمن 98 در فاز نهایی بهرهبرداری از این مرکز که 54 فرودگاه به این نرمافزار و شبکه متصل میشوند آن را با ویرایش نهایی، مورد بهرهبرداری قرار دهیم.

وی یکی از مهمترین نتایج بکارگیری این نرمافزار را نهادینه کردن این نگرش و تفکر که همه ی کارکنان فرودگاهها و فعالان صنعت هوانوردی نسبت به ایمنی مسئول هستند دانست و ادامه داد: برای همین قرار است با توسعه این نرمافزار در آینده از منابع مختلفی به دریافت گزارش بپردازیم و بر اساس میزان خطر هر کدام از موارد اعلام شده آنها را ردهبندی کنیم و به فرودگاه مربوطه اعلام و هشدار دهیم تا اقدامات اصلاحی را انجام دهند و از طریق همین نرمافزار هم بر این روند نظارت خواهیم کرد.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد