خبر خبر

خط کشي و رنگ آميزي سطوح پروازي فرودگاه مشهد مطابق استانداردهاي جهاني
سطوح پروازي فرودگاه مشهد در کمتر از 6 ساعت خط کشي شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛  خط کشی سطوح پروازی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد مطابق با استاندارد جهانی در کمتر از 6 ساعت انجام شد. عملیات خط كشي و رنگآميزي علایم ترافيكي سطوح پروازی شامل باند 31 راست ( سنتر – تاچ دان زون )، خط 13 چپ و کروهای سنتر تاکسی وِی و اپرون به منظور بالا بردن سطح ایمنی پروازها صورت گرفت.

لازم به ذکر است اين عمليات، با هدف ارتقای ضریب ایمنی نشست و برخاست هواپیماها و تسهیل در پارک هواپیماها و مشخص کردن مسیر تردد خودروها بصورت دوره یی انجام می شود.

گفتنی است در اجرای این عملیات که بدون ایجاد وقفه در پروازهای روزانه ی فرودگاه مشهد انجام شد، سطحی بالغ بر 600 هزار مترمربع با مصرف حدود 2000 کیلوگرم رنگ زرد و سفید، خط کشی شد.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد