خبر خبر

دومين جلسه ي کارگروه مديريت سبز و پسماند در فرودگاه مشهد
کارگروه مديريت سبز فرودگاه مشهد با محوريت کاهش مصرف غير ضروري و اصلاح الگوي مصرف تشکيل جلسه داد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ اعضای کارگروه مدیریت سبز و پسماند اداره کل فرودگاه های استان با حضور معاون توسعه ی مدیریت و منابع، برای دومین بار در سال ۱۳۹۸، طی نشستی با محوریت کاهش مصرف غیر ضروری و اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ مصرف صحیح منابع انرژی در بین کارکنان و کارمندان به بحث و گفتگو پرداختند.

بررسی آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه ی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی کشور، موضوع نحوه ی اجرای برنامه ی مدیریت سبز در راستای کاهش مصرف غیر ضروری و اصلاح الگوی مصرف و استفاده ی بهینه از منابع کشور و تبیین تکالیف ادارات / واحدهای مرتبط اداره کل در رابطه با استقرار و اجرای برنامه و ارزیابی آن در پایان هر سال به تفکیک مصرف انرژی، مصرف آب، مدیریت پسماند (تفکیک زباله)،  مصرف سوخت وسایل نقلیه،  ساختمان ها و تجهیزات و آموزش و فرهنگ سازی از جمله موارد مطروحه در این جلسه بود.

گفتنی است در پایان این جلسه رعایت شرایط و استانداردهای مربوط به تفکیک زباله و مدیریت پسماند، تهیه ی دستورالعمل استفاده ی بهینه از تجهیزات اداری توسط اداره ی فناوری اطلاعات و ابلاغ آن به کارکنان و همچنین جانمایی محل جدید ایستگاه سبز و ایجاد اتاق سبز در فضاهای اداری بعنوان صورتجلسه تنظیم و در دستور کار قرار گرفت.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد