خبر خبر

خط کشي و رنگ آميزي سطوح پروازي فرودگاه مشهد
سطوح پروازي فرودگاه مشهد منطبق با استانداردهاي جهاني خط کشي، رنگ آميزي و احيا شد.

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ در این پروژه حدود ۲ هزار متر مربع از سطوح پروازی فرودگاه مشهد شامل: عملیات ترمیم، رنگ آمیزی و خط کشی سنتر لاین باند ۳۱ راست و شماره باند ۱۳ چپ؛ و همچنین ترمیم پوزیشن تاچ دان زون و اینن پوند و خطوط کرو سنتر تاکسی وی ها با موفقیت توسط واحد فنی/مهندسی انجام شد.

برای اجرای این پروژه دو هزار کیلوگرم رنگ زرد و سفید ( ترموپلاست سرد) مصرف گردید و ۱۰ نفر ساعت کار انجام شد.

ا/غ.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد