خبر خبر

برگزاري دومين جلسه شوراي مديريت در فرودگاه بين المللي شيهد هاشمي نژاد مشهد
دومين جلسه شوراي مديريت با حضور تمامي اعضا در فرودگاه مشهد برگزار شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ دومین جلسه شورای توسعه مدیریت فرودگاه مشهد با حضور مدیرکل فرودگاه های استان، نماینده سازمان مدیریت و تمامی اعضای کارگروه برگزار شد.

امانی بنی مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی در این جلسه ضمن بیان شرح وظایف اداره کل فرودگاه ها  در خصوص رعایت تکریم اربابان رجوع، پایش آرا ونظرات مسافران در ترمینال ها، انجام کارشناسی امور مرتبط کمیته های پنجگانه توسط بدنه کارشناسی و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با شرح شغل بر لزوم اجرای دقیق و اصولی برنامه های مدیریت‌سبز تاکید کرد.

 دستور کار این جلسه گزارش آسیب شناسی نمرات ارزیابی عملکرد سال گذشته، بررسی دوره های آموزشی برگزار شده در سال ۱۳۹۸ ؛ بررسی اقدامات انجام شده واحد ارزیابی عملکرد در سال ۱۳۹۸، بررسی اقدامات انجام شده درزمینه مدیریت سبز، بررسی اقدامات انجام شده در زمینه آموزش و ارزیابی عملکرد و پیگیری مصوبات جلسه قبل بود .

همچنین نماینده سازمان مدیریت بر برگزاری جلسات کمیته های پنج گانه  شورای توسعه مدیریت تاکید کرده و خواستار پیگیری مجدد تفاهم نامه عدم مصداق ها با ستاد شد.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد