خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي محيط زيست و دولت سبز در فرودگاه مشهد
دوره آموزشي پودمان مصوب رايگان محيط زيست و دولت سبز در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد برگزار شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ دوره آموزشی پودمان مصوب رایگان محیط زیست و دولت سبز به مدت ۴ ساعت در راستای آگاهی و توانمندسازی ۵۰ نفر از مسوولین و کارشناسان ادارات و واحدهای فرودگاه های مشهد و تابعه سبزوار در محل سالن اجتماعات اداره کل فرودگاه های استان خراسان  رضوی برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی که اعضای کارگروه مدیریت سبز اداره کل فرودگاه های استان نیز حضور داشتند؛ مسایل مهم و کاربردی در حوزه ی (مدیریت انرژی و بازیافت زباله) برای ترویج در مجموعه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بصورت الزام پیش آزمون و پس آزمون دوره  نیز برای فراگیران بعمل آمد.

مدرس دوره آقای توکلی از سازمان حفاظت محیط زیست استان و ارزیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی(شاخص مدیریت سبز) بود که نکات آموزشی را برای فراگیران تدریس کرد.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد