خبر خبر

جايگاه دوم پرترافيک ترين فرودگاه کشور براي فرودگاه مشهد
فرودگاه بين المللي مشهد در آذرماه سال جاري دومين فرودگاه پر ترافيک کشور بود

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی _ به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران _ فرودگاه مشهد با 4200 فروند نشست و برخاست، و اعزام و پذيرش حدود 600 هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور در آذر ماه سال جاری بوده است.

بر همین اساس معاونت برنامهريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از جابه جايي سه ميليون و 714هزار مسافر در فرودگاههاي تحت مالکيت شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران طي آذر ماه امسال خبر داد.

حمیدرضا سیدی در این خصوص گفت:

بر اساس آمار جمع آوری شده توسط گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی، میزان جابه جایی مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت و فرودگاه امام(ره)، از حدود سه میلیون و 415 هزار مسافر در آذر97 به حدود سه میلیون و 714 هزار  مسافر در آذر98 رسیده است که رشد 9 درصدی را نشان می دهد.

سیدی افزود: بیشترین جابه جایی مسافر در آذر 98 به فرودگاه مهرآباد (بیش از یک میلیون و 309 هزار مسافر) و سپس به فرودگاه های مشهد (بیش از 592 هزار )، امام خمینی (بیش از 458 هزار )، شیراز(بیش از 243 هزار ) و اهواز (بیش از 180 هزار مسافر) اختصاص دارد.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی با اشاره به رشد هشت درصدی پرواز در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت و فرودگاه امام(ره) در آذر 98 نسبت به آذر 97 و رسیدن از28 هزار و 673 به 31 هزار و 41 پرواز، گفت: بیشترین پرواز در آذر 98 به فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 895 فروند اختصاص دارد و فرودگاه های مشهد(4200پرواز)، امام خمینی(ره) با  3230پرواز، شیراز (2291پرواز) و اهواز (1571پرواز) در رتبه های بعدی قرار دارند.

میزان جابه جایی بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت از 33 میلیون و 142 هزار کیلوگرم در آذر 97 به حدود 36 میلیون کیلوگرم در آذر 98 رسیده است.

سیدی افزود: بیشترین میزان جابه جایی بار در آذر98 متعلق به فرودگاه امام خمینی(ره) به میزان بیش از 11 میلیون کیلوگرم است و فرودگاه های مهرآباد(بیش از هشت میلیون کیلوگرم)، مشهد (بیش از پنج میلیون کیلوگرم)، شیراز (بیش از دو میلیون کیلوگرم) و اهواز (بیش از یک میلیون کیلوگرم) در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه در حوزه پروازهای داخلی در آذر 98 نسبت به آذر 97 به رشد هشت درصدی ارسال و پذیرش بار، رشد 10درصدی نشست و برخاست و افزایش 11 درصدی جابه جایی مسافر دست یافته ایم، افزود: در این بازه زمانی میزان جابه جایی بار در پروازهای داخلی از حدود 20 میلیون کیلوگرم به حدود 22 میلیون کیلوگرم رسیده است.

وی گفت: بیشترین میزان جابه جایی بار در پروازهای داخلی به فرودگاه مهرآباد (بیش از هشت میلیون کیلوگرم) و سپس فرودگاه های مشهد(حدود چهار میلیون کیلوگرم)، شیراز (بیش از یک میلیون و 500 هزار کیلوگرم) و اهواز (بیش از یک میلیون و 200 هزار کیلوگرم) اختصاص دارد.

سیدی با بیان اینکه میزان جابه جایی مسافر در پروازهای داخلی طی آذر 98 به بیش از سه میلیون رسیده است، افزود: بیشترین آمار به فرودگاه مهرآباد(بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر) اختصاص دارد و فرودگاه های مشهد (بیش از 524 هزار نفر)، شیراز (بیش از 213 هزار نفر) و اهواز (بیش از 178 هزار نفر) در جایگاه های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه آذر امسال 26 هزار و 629 پرواز در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت انجام شده است، گفت: بیشترین پرواز داخلی به فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 895 فروند و سپس مشهد(3649پرواز)، شیراز(1981پرواز) و اهواز(1543پرواز) اختصاص دارد.

سیدی افزود: در حوزه پروازهای بین المللی شاهد افزایش 11 درصدی جابه جایی بار و رسیدن از 13 به 14 میلیون کیلوگرم بوده ایم

به گفته وی میزان نشست و برخاست با یک درصد کاهش و اعزام و پذیرش مسافر نیز 3 درصد کاهش را نسبت به آذر ماه سال گذشته نشان می دهد.

سیدی گفت: همچنین در آذر 98 در مجموع 4412 پرواز بین المللی با جابه جایی بیش از 592 هزار مسافر انجام شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد