خبر خبر

تشکيل جلسه ي شوراي توسعه ي مديريت اداره کل فرودگاه هاي خراسان رضوي
سومين جلسه شوراي توسعه مديريت اداره کل فرودگاه هاي استان در فرودگاه مشهد برگزار شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ سومین جلسه شورای توسعه مدیریت اداره کل فرودگاه های استان با حضور علی همتی معاون توسعه مدیریت و منابع فرودگاه های خراسان رضوی، خانم رضوی ‌نماینده‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سید محسنی نماینده دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد.

دستور کار این جلسه بررسی نتایج مصوبات دومین جلسه شواری توسعه مدیریت، بررسی نتایج مصوبات کمیته های ذیل کارگروه توسعه مدیریت و پیگیری خریداری و بهره برداری از سامانه ارزیابی عملکرد‌(تسما‌) در سطح شرکت فرودگاه ها بود.

ا.غ/.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد