خبر خبر

بهره برداري از دو پروژه simple Approach و taxi way Q همزمان با روز مهندس در فرودگاه مشهد
در سالروز بزرگداشت استاد نصيرالدين طوسي و همزمان با روز مهندس دو پروژه در فرودگاه مشهد به بهره برداري رسيد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛  همزمان با پنجم اسفندماه سالروز بزرگداشت استاد نصیرالدین طوسی و روز مهندس، دو پروژه ناوبری/ بصری در فرودگاه مشهد باحضور محمود اماني بني مدير كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي  افتتاح شد وبه بهره برداری رسید.

بر این اساس نصب و راه اندازی simple Approach باند ۳۱ چپ كه شامل نصب ١٧ عدد چراغ و کابل کشی به طول ۳۰۰۰متر در مدت ۱۵ روز کاری و همچنین پروژه نصب و راه اندازی روشنايي  taxi way Q  كه شامل نصب ٤٤ چراغ و کابل کشی به طول ۵۰۰۰ متر در مدت ۲۵ روز بوده است، توسط همکاران اداره فنی ومهندسی انجام شده است.

امانی بنی در این خصوص گفت: این دو پروژه به جهت ایمنی و تسهیل در نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه مشهد انجام شده است.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد