خبر خبر

برگزاري جلسه مشترک ويديو کنفرانس براي بررسي پروژه مطالعات شبکه آب و تصفيه خانه جديد فرودگاه مشهد
طي جلسه يي مشترک در قالب ويديو کنفرانس، مديرکل فرودگاه هاي استان و سرپرست اداره کل عمران و توسعه شرکت فرودگاه ها بمنظور تعيين تکليف تصفيه خانه جديد فرودگاه مشهد برنامه ريزي و تبادل نظر کردند

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ در این جلسه که بصورت ویدیو کنفرانسی سه جانبه منعقد گردید، محمود امانی بنی مدیرکل فرودگاه های استان، محمد رضا زحمت کشان سرپرست اداره کل عمران و توسعه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و مشاور شرکت پارس پیاب با هدف تعیین تکلیف پروژه ی تصفیه خانه جدید و اجرای طرح جدید خطوط فاضلاب اصلی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد هماهنگی و رایزنی کردند.

در پایان این ویدیو کنفرانس مقرر شد شرکت پارس پیاب مطالعات تکمیلی را در خصوص جانمایی محل احداث پروژه های مذکور انجام دهد و زمان اجرای طرح ها را به شرکت فرودگاه ها اطلاع رسانی کند.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد