خبر خبر

احياي خط کشي و رنگ آميزي سطوح پروازي فرودگاه سبزوار
محاوط پروازي فرودگاه سبزوار طي مدت سه روز خط کشي جديد شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛  با برنامه ریزی های انجام شده تیم اعزامی از اداره کل فرودگاه های استان در سه روز کاری تمامی محاوط و سطوح پروازی فرودگاه سبزوار را شامل اپرون، مسیر خزش و پوزیشن پارک هواپیما را رنگ آمیزی و خط کشی جدید کردند.

این عملیات مطابق با استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری و ایکائو توسط خودرو مخصوص رنگ آمیزی انجام شد.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد