خبر خبر

ضدعفوني اماکن فرودگاه مشهد با مشارکت بسيجيان حوزه هاي مختلفِ سطح شهر
طي عملياتي شبانه محاوط و معابر فرودگاه مشهد چندين بار توسط بسيجيان اين فرودگاه و با همکاري سپاه مقداد، حوزه مالک اشتر و قرارگاه شهداي گمنام گروه جهادي شهيد محمد سخندان گند زدايي و ضد عفوني گرديد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ در اقداماتی جهادی، تمامی محاوط، معابر و ترمینال های پروازی فرودگاه شهید هاشمی نژاد توسط اعضای پایگاه بسیج فرودگاه مشهد با مشارکت و هماهنگي روابط عمومي بسيج اداراتِ خراسان رضوی، ناحيه بسيج مالك اشتر؛ و با همكاري سپاه مقداد و قرارگاه شهدای گمنام گروه جهادی شهید محمد سخندان گند زدایی و ضد عفونی گردید.

این عملیات طی چند شب بصورت جداگانه انجام شد و بسیجیان با همدلی و همت مثالزدنی؛ و بصورت خودجوش نسبت به تنظیف اماکن عمومی فرودگاه مشهد مبادرت ورزیدند.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد