خبر خبر

تبيين چشم انداز فرودگاه سبزوار براي سال 99 و پيگيري پروژه هاي برنامه ريزي شده
اولويت بندي طرح هاي توسعه اي فرودگاه سبزوار مشخص شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ به نقل از روابط عمومی فرودگاه سبزوار، علی اصغر روشن بین رییس فرودگاه این شهرستان، گفت:

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۱۳۹۹ بعنوان سال جهش تولید، امیدواریم در پی برنامه ریزی های مدون و هماهنگی با مدیرکل فرودگاه های استان، درسال۱۳۹۹ شاهد جهش چشم گیری در طرح های توسعه یی فرودگاه سبزوار باشیم.

وی اولویت بندی طرح های فرودگاه سبزوار را درسال جاری به شرح ذیل عنوان کرد:

1- رعایت ایمنی و امنیت تمام و کمال در تمامی حوزه های فرودگاهی

2- تسطیح و استاندارد سازی سطوح پروازی

3- پیگیری جهت بازسازی و توسعه ترمینال مسافری

4- پیگیری جهت برقراری مجدد پروازهای بین المللی فرودگاه سبزوار

5- پیگیری جهت افزایش مسیرهای پروازی فرودگاه سبزوار

6- پیگیری جهت زیباسازی و استانداردسازی مسیرهای منتهی به فرودگاه

7- اتمام پروژه گازرسانی به فرودگاه

8_تعیین تکلیف نهایی پرونده حقوقی و اسناد فرودگاه (قدیم وجدید)

روشن بین همچنین خواستار برنامه ریزی تمامی حوزه ها و اقدام و عمل مناسب در جهت پیشبرد و به ثمر نشستن طرح های یاد شده گردید.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد