خبر خبر

بازديد معاون استاندار و مديرکل دانشگاه علوم پزشکي از اقدامات ضد کرونا ويروس فرودگاه مشهد
معاون استاندار خراسان رضوي و مديرکل دانشگاه علوم پزشکي مشهد با حضور در فرودگاه شهيد هاشمي نژاد بر روند تمهيدات بهداشتي نظارت کردند

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ معاونت استانداری خراسان رضوی به نمایندگی از رزم حسینی، و همچنین دکتر بحرینی مديركل دانشگاه علوم پزشكي مشهد در بازدید های جداگانه در جریان اهم تمهیدات احتیاطی/ بهداشتی مدیران فرودگاه مشهد در راستای مقابله و کنترل کرونا ویروس قرار گرفتند. ایشان ضمن قدردانی از زحمات و فعالیت های مدیران و کارکنان فرودگاه مشهد در طول ایام نوروز، در مقوله ی تامین ایمنی بهداشتی و حفظ سلامت مسافران و پرسنل و تنظیف و ضدعفونی پرواز ها و ترمینال ها و همچنین غربالگری و تست های تب سنجی و حرارت سنجی بصورت مداوم؛ بر لزوم حفظ این رویه تا برطرف شدن بحران کرونا تاکید کردند.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد