خبر خبر

رايزني در خصوص امکان فعاليت هوانوردي عمومي (اير تاکسي) در فرودگاه سرخس
مديرکل فرودگاه هاي استان و مدير عامل منطقه آزاد تجاري شهرستان سرخس طي نشستي مشترک براي امکان برقراري فعاليت ايرتاکسي در فرودگاه سرخس رايزني و تبادل نظر کردند.

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ در جلسه یي که با حضور محمود امانی بنی مدير كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوی و احمد صادقی گلمکانی مدیر عامل منطقه آزاد تجاری شهرستان سرخس برگزار شد؛ موضوع و شرایط برقراری پرواز هایی باظرفیت محدود

( کمتر از چهار نفر توسط ایرتاکسی ها ) در فرودگاه سرخس که از درخواست های مهم مسئولان منطقه آزاد شهرستان است؛ از زوایای مختلف مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت.

امانی بنی در این جلسه ضمن تایید و تصریح سیاست های بنیادین و رویکرد جدید شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای اشاعه ی غعالیت های هوانوردی عمومی، پروازهای غیر برنامه یی در مسیر کوتاه یا ایرتاکسی، پروازهای چارتر خصوصی، پروازهای گردشگری هوایی، پروازهای پست هوایی و پروازهای ویژه یا هواپیماهای خاص مانند آمبولانس هوایی، اطفای حریق هوایی، دیده بانی هوایی، کنترل خطوط انرژی و همچنین هواپیماهای وارسی پرواز، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های مدون و کارشناسانه، این شرایط در شهرستان و فرودگاه آن منطقه فراهم شود.

گفتنی است بزعم مسوولان شهرستان سرخس این درخواست با هدف اشاعه ی فرهنگ هوانوردی عمومی و تسهیل فعالیت های عملیاتی تجاری و غیر تجاری و سایر فعالیت های مرتبط با زنجیره ی تامین هوانوردی عمومی در فرودگاه؛ و با هدف افزایش ضریب اشتغال، افزایش ترافیک هوایی و حیات اقتصادی  فرودگاه سرخس مطرح شده است که بر توسعه ی منطقه یی و تاثیرگذاری مستقیم بر سایر صنایع موثر خواهد بود.

لازم به ذکر است معاون امور شرکت ها و سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی و رییس مرکز وارسی و خدمات هوایی شعبه مشهد نیز در این جلسه حاضر بودند و به بیان نظرات و راهکارهای مورد نظر پرداختند.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد