خبر خبر

انتصاب معاون عمليات فرودگاهي اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي
معاون عمليات فرودگاهي فرودگاه هاي استان منصوب شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ طی ابلاغی از سوی علي شورميج؛ معاون توسعه ی مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سید اسماعیل موسوی به سمت معاونت عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی منصوب گردید.

در متن این ابلاغ آمده است:

بر اساس پیشنهاد مدیرکل محترم فرودگاه های استان خراسان رضوی و طی هماهنگی های بعمل آمده به موجب این ابلاغ به پست سازمانی معاون عملیات فرودگاهی اداره کل یاد شده به شماره ردیف 2444 منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

گفتنی است موسوی پیش از این در سمت معاونت اقتصادی و بازرگانی مشغول به خدمت بود.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد