خبر خبر

انتصاب معاون اقتصادي و بازرگاني اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي
معاون اقتصادي و بازرگاني فرودگاه هاي استان منصوب شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ طی ابلاغی از سوی علي شورميج؛ معاون توسعه ی مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، علی همتی به سمت معاونت اقتصادی و بازرگانی اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی منصوب گردید.

در متن این ابلاغ آمده است:

بر اساس پیشنهاد مدیرکل محترم فرودگاه های استان خراسان رضوی و طی هماهنگی های بعمل آمده به موجب این ابلاغ به پست سازمانی معاون اقتصادی و بازرگانی اداره کل یاد شده به شماره ردیف 2444 منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این علی همتی سمت معاونت توسعه ی مدیریت و منابع اداره کل را بر عهده داشت.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد