خبر خبر

نصب بنرهاي هشدار رعايت فاصله اجتماعي در فرودگاه مشهد
بنرهاي حاوي شعارهاي بهداشتي و رعايت فاصله گذاري اجتماعي در فرودگاه مشهد نصب شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ در ادامه ی اقدامات کمیته مبارزه با ویروس کرونا فرودگاه مشهد، بنرهایی با مضامین هشدار و شعارهای رعایت فاصله گذاری اجتماعی در نقاط مختلف ترمینال های پروازی فرودگاه مشهد نصب شده است تا مسافران را نسبت به حفظ فاصله از دیگران دعوت کند.

گفتنی است از روزهای آغازین بحران کرونا، فرودگاه مشهد با ضدعفونی کردن محاوط، ترمینال ها و هواپیماها و همچنین استقرار تیم های غربالگری و تب سنجی، و نصب استیکرهای هشدار رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مقابل گیت ها و کانترها و صندلی ها به کنترل و مهار ویورس کرونا پرداخته است.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد