خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي ارائه خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه هاي مشهد و سبزوار
آگهي فراخوان پيمانکاران

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد،  بر اساس قانون برگزاري مناقصات ، مناقصه عمومي يك مرحله اي ارائه خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه هاي  مشهد و سبزوار  به شماره نياز ستاد  ٢٠٩٩٠٠١٥٧٨٠٠٠٠٠١ را از  طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

 *  جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد